3. K-23(6-955). T-311(11-687). Ϸ(?) ô(A.D. 414426) . [] 㹫(Ӿ). [] (߲). [] ݰ(߱), ݰ(߱), (߲), üҹ(). [] 뺸() 1 ȸ(߲). >bR> ħ
120. K-22(6-1). T-310(11-1). () ô(A.D. 706713) . [] (׵). [] Mah ratnak a-s tra. [] (). >bR> ұ ɹ() ִ ѵ ̴. ü 49ȸ ̷ ִµ, ȸ μ
>bR>>bR>1. K-262(11-579). T-698(16-799). () ô(A.D. 710) . [] (). [] (). [] Ҽ(). >bR>ó ݿ Ŀ, ϴ һ ȭϴ Ͽ Ѵ. >bR>>bR>ó ջ缺 . û
() >bR>>bR>1. K-248(11-529). T-1495(24-1100). () ô(A.D. 586) . [] 糪( ?). [] (). [] (). [] Ҽ(). >bR> ϴ ڵ ¿ Ѿ Ͽ Ѵ. >bR>>bR>ó
Ұ(ۿ) >bR>1. K-239(11-495). T-831(17-876). () ô (A.D. 509535) . [] (׵). [] Buddhak epa a-s tra. [] phags-pa sa s-rgyas-mi-spa -ba shes-bya-ba. [] Ҽ(̽). >bR>ҹ
(κ߱) >bR>>bR>1. K-376(12-252). T-371(12-353). () ô(A.D. 453) . [] 㹫(Ӿ). [] M yopam sam dhi-s tra. [] phags-pa sgyu-ma lta-bu i ti - e- dsin shes-bya-ba theg-pa chen-po i m
ؽɹа() >bR>>bR>5. K-154(10-709). T-676(16-688). () ô(A.D. 647) . [] ( ). [] Sa dhinirmocana-s tra. [] phags-pa dgo s-pa es-par grel-pa shes-bya-ba theg-pa chen-po i mdo. [] Ҽ(
Ҽ(ؤ) >bR>>bR>3. K-119(9-977). T-475(14-537). () ô(A.D. 406) . [] (ؤ). [] Vimalak rtinirde a-s tra. [] phags-pa dri-ma-med-par-grags-pas bstan-pa shes-bya-ba theg-pa chen-po
Ǻ(߱) >bR>>bR>6. K-71(7-1009). T-397-12(13-184). () ô(A.D. 427) . [] (), (). [] ry k ayamatinirde a-s tra. [] phags-pa blo-gros-mi-zad-pas bstan-pa shes-bya-ba theg-pa chen-p
ֻŰ(߲)>bR> >bR>3. K-67(7-925). T-418(13-902). () ô(A.D. 179) . [] 簡(ץʼ). [] Pratyutpannebuddhasa mukh vasthitasam dhi-s tra. [] phags-pa de-ltar-gyi sa s-rgyas m on-sum du bshugs
ȣ ۾ ¥ ȸ
49 汤(۰߲) 2005-02-03 31950
48 뺸() 2005-02-02 31678
47 Ұ() 2003-10-23 36741
46 () 2003-10-13 31049
45 Ұ(ۿ) 2003-09-15 30722
44 (κ߱) 2003-09-01 30753
43 ؽɹа() 2003-08-10 29945
42 Ҽ(ؤ) 2003-08-03 28646
41 Ǻ(߱) 2003-07-26 28424
40 ֻŰ(߲) 2003-07-20 28468
      [1]  2   3   4   5